Koło PZW nr 78 przy KWK JAS–MOS
http://www.jas-mos.pzw.org.pl

Porozumienia

Porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek okręgowych w 2010 r.

Porozumienia | 2010-01-22 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

UWAGA WĘDKARZE 

1.    Informujemy, że na rok 2010 zostały zawarte  porozumienia  
       o wzajemnym honorowaniu członkowskich składek  okręgowych
       z następującymi Okręgami PZW:

Zgodnie z zawartymi porozumieniami członkowie PZW Okręgu Katowice (którzy opłacili członkowską składkę okręgową) mogą wędkować na wodach ogólnodostępnych w/w okręgów bez dodatkowych opłat.

*  w Okręgu PZW Elbląg chcąc wędkować ze środków pływających należy wnieść składkę uzupełniającą wynoszącą w 2010 roku 30 zł. 

Porozumienie dla członków Okręgu PZW Katowice i Okręgu PZW Opole

 

 Członkowie okręgów Katowice i Opole mogą uprawiać amatorski połów ryb w  obwodach rybackich:

 rz.  Kłodnica nr 2, Psina nr 1, Odra nr 1 , Bierawka nr 1  na następujących warunkach:

- członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Katowice mogą łowić na obwodach rybackich należących do okręgu PZW Opole  tj.:

- obwodzie rybackim rz. Kłodnicy nr 2 – nr ….

 (obejmującym wody  rzeki Kłodnicy na odcinku od osi jazu w Pławniowicach do ujścia do  rzeki Odra wraz z wodami w korycie Kanału Gliwickiego od bramy dolnej śluzy Dzierżno do jego ujścia do rzeki Odry, wodami w korycie Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Kłodnickiego),

oraz obwodzie rybackim rz. Psiny nr 2nr ….

( obejmującym  wody rzeki Psina od jej źródeł do ujścia do rzeki Odra wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy        i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka)

po opłaceniu  50% indywidualnej składki rocznej  na ochronę i  zagospodarowanie  wód obowiązującej w   Okręgu  PZW w Opolu tj. 55 zł. ,

- członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Opole  mogą łowić na obwodach rybackich należących do okręgu PZW Katowice  tj.:

- obwodzie  rybackim rzeki Odry nr 1 -  nr 033
    ( obejmującym wody rzeki Odra
na odcinku od granicy Rzeczypospolitej Polskiej m. Chałupki w km 20+000 do granicy regionów wodnych Górna Odra i Środkowa Odra a) w km 98+600 (ujście kanału Gliwickiego) w m. Kędzierzyn Koźle wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód rzeki Opawa, Olza, Psina, Ruda, Bierawka i Kłonica),

-  obwodzie rybackim rzeki Bierawka nr 1 – nr 042
( obejmującym wody rzeki Bierawka  
od jej źródeł do ujścia do  rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Bierawka, wraz z wodami zbiornika Tama i jego dopływów oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych               o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

po opłaceniu  50% indywidualnej składki rocznej  na ochronę i  zagospodarowanie  wód obowiązującej w   Okręgu  PZW Katowice  tj. 50 zł. .

Amatorski połów ryb w ww. obwodach rybackich odbywać się będzie na zasadach regulaminowych obowiązujących w poszczególnych okręgach.

 Członkowie Okręgu PZW Bielsko-Biała i Okręgu PZW Katowice, którzy opłacili członkowską składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach mają prawo do wykupienia składki uzupełniającej w wysokości:

- członkowie Okręgu PZW Katowice  - 50 zł
- członkowie Okręgu PZW Bielsko-Biała – 50 zł

Członkowie Okręgu PZW Częstochowa i Okręgu PZW Katowice, którzy opłacili członkowską składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach mają prawo do wykupienia składki uzupełniającej w wysokości:

- członkowie Okręgu PZW Katowice  - 50 zł
- członkowie Okręgu PZW Częstochowa – 50 zł 
 

Dopuszcza się wędkowanie na zbiorniku Potempa przez wędkarzy z koła Kokotek i wędkarzy koła Nadleśnictwo Brynek na zbiorniku Brzeźnica. Rejestracja połowów jest prowadzona na drukach Okręgu uprawnionego do rybactwa danego obwodu. W przypadku nie dokonania zwrotu rejestru połowu ryb po zakończeniu roku wędkarz traci prawo do 50% ulgi.  

Członkowie Mazowieckiego Okręgu PZW oraz Okręgu PZW Katowice, którzy opłacili członkowską składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach mają prawo do wykupienia składki uzupełniającej w wysokości:

- członkowie Okręgu PZW Katowice  - 40 zł,
- członkowie Mazowieckiego Okręgu PZW - 30zł.

 Członkowie Okręgu PZW Lublin i Okręgu PZW Katowice, którzy opłacili członkowską składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych okręgach mają prawo do wykupienia składki uzupełniającej w wysokości:

- członkowie Okręgu PZW Katowice  - 40 zł,
- członkowie Okręgu PZW Lublin  - 50 zł.

Porozumienie nie będzie obejmować stosowanych w Okręgach ulg w składkach.

2.      Przypominamy o zawartym porozumieniu międzynarodowym ze związkiem wędkarskim w Brandenburgii  (www.lav-bdg.de)  oraz  ze   związkiem  wędkarskim w Mecklenburgii (www.lav-mv.de).  Bliższe  informacje można również uzyskać na stronie www.pzw.torun.pl Roczną opłatę za wędkowanie na terenach w/w związków wędkarskich można wykupić w kasie ZO PZW Katowice w wysokości równowartości  25 euro.