Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Terminarz Zawodów

Terminarz na rok 2019 w przygotowaniu

/prosimy o cierpliwość/

 Terminarz zawodów koła PZW nr 78 Jas-Mos  

Terminy zawodów mogą ulec zmianie.

l.p Data         Nazwa Zawodów Rodzaj Miejsce Godz.
Mistrzostwa Koła
1   Mistrzostwa Koła I Tura Spławik      
2   Mistrzostwa Koła II Tura Spławik       
3   Mistrzostwa Koła  I iII tura spining    
4   Mistrzostwa Koła  I i II tura feeder    
Zawody Grand Prix
  Rozpoczęcie Sezonu Grand Prinx Spławik   GP      
2   Puchar Wiosny Spławik   GP     
3   Puchar Prezesa Spławik   GP     
4   Puchar Zarządu Spławik   GP    
5   Puchar Kapitana sportowego Spławik   GP     
6   Puchar Lata Spławik   GP     
7   Puchar Jesieni Spławik   GP     
  Zakończenie sezonu Spławik   GP     
Zawody Towarzyskie
  Dzień Wędkarza spławik    
2   Pary mieszane Spławik     
3             
4   Dzień Dziecka Spławik     
5     Grunt Carp
 
6   V Memoriał im.T.Chabra spławik    
7   Puchar JSW dowolna    
  Puchar Emeryta spławik     
9   Festiwal Carp Buków Grunt  carp    
10   Puchar Zawiadowcy dowolna     
11   Zawody Aktywu spławik     
12     Zawody Porozumień Jastrzębskich dowolna    
13   Zaduszki wędkarskie spining     
14   Puchar ZZ kadra dowolna    
 

         

ZMIANY !

 

 

   Część opisowa terminarza imprez sportowych koła PZW nr 78 JAS-MOS na rok 2018

1. Zawody Grand Prix. W zawodach Grand Prix ma prawo startu każdy członek koła 78 Jas-Mos ,który ma aktualnie opłacone składki członkowskie i okręgowe. Zawody GP  składają się z 8 zawodów / Lub innej liczby -  wg załączonego harmonogramu. / plus zawody Mistrzostw Koła Do punktacji zalicza się 8 najlepszych wyników. Zawody przeprowadza się w 1 sektorze, chyba że liczba startujących zawodników wynosi 20 lub więcej wtedy podział na podsektory ustala się następująco. Po przeprowadzeniu losowania stanowisk ustala się podsektory A1 oraz A2. W podsektorze A1 znajduje się połowa zawodników z mniejszymi numerami stanowisk. W przypadku gdy liczba zawodników w sektorze jest nieparzysta, liczniejszym podsektorem jest zawsze A1. Czas trwania zawodów wynosi 4 godz. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby zawody zostały uznane za rozegrane nie mogą trwać krócej niż dwie godziny.

Obowiązują następujące sygnały:
Pierwszy sygnał  na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów – losowanie stanowisk.
Drugi sygnał na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt / kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęt oraz siatek przeprowadza sędzia główny zwodów nie pózniej niż na 50 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką.
Trzeci sygnał na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką.
Czwarty sygnał rozpoczęcie zawodów.
Piąty sygnał do zakończenia zostało 5 minut.
Szósty sygnał koniec zawodów.

Punktacja w GP liczona jest systemem: 1 miejsce - 1 pkt., 2 miejsce - 2 pkt. itd.

Za zwycięstwo w GP 1-3 miejsce - Puchary, 4-6 miejsce - statuetka, za 1-6 miejsce - dyplomy.
Nagrody w zawodach GP 1-3 miejsce - Puchary, 1-6 miejsce Dyplomy, 1-10 miejsce punkty:
1 - 150, 2 - 130, 3 - 100, 4 - 80, 5 - 70, 6 - 60, 7 - 50, 8 - 40, 9 - 30, 10 - 20.
Punkty zdobyte przez zawodnika sumuje się przez całą edycję i nagrodę przyznaje się na zawodach aktywu koła.

Zawody Spławikowe o Mistrzostwo Koła rozgrywane są w kategorii: Seniorów, Kobiet, Juniorów i Kadetów.
Zawody Spiningowe o MK rozgrywane są w kategorii: seniorów i juniorów.
Zawody Muchowe o MK rozgrywane są w kategorii: seniorów.
Zawody Federowe o MK rozgrywane są w kategorii: open.

W każdej kategorii przyznawane są: za miejsca 1-3 puchary i medale, za miejsca 1-6 dyplomy.